Acest curs are rolul de a familiariza masteranzii cu problematica diagnosticării, în contextul sistemului managerial al activităţilor derulate la nivelul agenţilor economici. 

Misiunea cursului „DSM ale entității”este de a forma specialistului în domeniul diagnosticului managerial competențe profesionale, finalități și deprinderi practice privind creativitatea, gândirea critică și strategică în desfășurarea procesului de management din întreprindere și prezentărea informaţiei din raportul de diagnosticare la toate nivelurile în cadrul companiei de către diagnostician sau echipa de diagnosticare.

Conţinutul disciplinei „DSM ale entităţii” asigură studenţilor masteranzi pregătirea teoretică şi practica privind aprecierea situației actuale și viitoare a companiei cu scopul de a formula diferite strategii de dezvoltare.