Acest curs este destinat studenților ciclului II care au urmat programe de studii de licență în alte domenii, decât cel economic.

În cursul Metodologia cercetărilor în economie se studiază aprofundat teoriile și conceptele economice.

Disciplina Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice în domeniul  economico-financiar urmăreşte însuţirea aspectelor teoretice şi practice privind pregătirea lucrul de ştiinţa în conformitate cu principiile baza legislativă şi normativă în domeniul a cercetării ştiinţifice.

Principalul obiectiv al disciplinei îl reprezintă cunoaşterea, etapizarea evoluţiei în partea ce ţine de metodologia şi etica cercetării ştiinţifice în domeniul  economico-financiar, examinarea  metodologia generala cercetării ştiinţifice şi cunoaşterea elementele metodoloagia  modernă a contabilităţii, aplicarea a proceduri de cercetare la practica: elaborarea  lucrul de ştiinţa.

Disciplina Metodologia și etica ceretării științifice în domeniul economico-financiar este ținută la ciclul II Master, anul I, pentru specialitățile Contabilitatea întreprinderii și Audit și expertiza financiară.  

   Disciplina ”Diagnostic financiar” prevede studiul metodelor și procedeelor de evaluare a performanțelor și riscurilor întreprinderii în vederea descoperirii posibilităților de ameliorare a stării de sănătate financiară.

Disciplina Calculele financiare şi actuariale urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţe profesionale de fundamentarea deciziilor cât mai bune (optime) de investire şi de finanţare necesită ca fiecare întreprindere, în fiecare exerciţiu financiar, să-şi aprecieze prin metode matematice atât eforturile, cât şi rezultatele financiare scontate, în vederea minimizării riscurilor şi maximizării profiturilor (beneficiilor).Aceste operaţiuni financiare interesează deopotrivă instituţiile financiare, băncile, bursele, întreprinderile, societăţile de asigurări, societăţile comerciale sau pe acţiuni, precum şi pe particulari. Şi unii şi alţii pot să-şi plaseze anumite sume de bani sau să facă anumite împrumuturi pentru investiţiile industriale, agricole, social-culturale şi, de aceea, sunt interesaţi în alegerea unui plasament financiar cât mai bun.

Din aceasta perspectiva, cursul are ca obiectiv formarea de competențe de cunoaștere, aplicarea modelelor economico-matematice ale operaţiunilor financiare prin care se plasează anumite sume de bani şi se caută analiza rentabilităţii unor astfel de plasamente.

 

Cursul este destinat studentilor anului 1, Masterat. Acest curs cuprinde conținutul indicat în curriculumul respectiv.