Course image Hermeneutica textului englez
Anul IV

Disciplina Hermeneutica textului literar englez este un curs practic care reprezintă o parte integrală a cursului general de teorie a hermeneuticii, la fel ca şi cursul aplicativ de hermeneutica textului literar englez,  indispensabil pentru instruirea specialiştilor în ştiinţele educației.

Disciplina dată prevede studierea şi familiarizarea cuştiinţa generală a interpretării textului prozaic, folcloric, poetic. În cadrul disciplinei se studiază: Analiza complexă efectuată pe baza unor texte originale  elaborate pentru semestrul VII, Licenţa. Critica interpretativă, comprehensiunea, interpretarea şi evaluarea. Hermeneutica inferioară, înţelegerea semnificaţiei textului literar, lectura analitică, decodajul semiologic, denotaţia şi conotaţia, discernarea structurii logico-gramaticale, plasarea în spaţiu şi timp, mijloace de caracterizare a personajelor etc. Interpretarea socioculturală. Contextul vertical. Hermeneutica superioară.

Elemente de analiză la nivel pretextual, intertextual, intratextual şi metatextual. Intertextualitate intrinzică şi extrinzică.

Elemente de analiză a conţinutului textului literar şi analiza contextului socio-cultural al producerii ei.