Stagiile de practică de specialitate la program de master constituie o etapă semnificativă în domeniul de formare profesională, de pregătire a specialiştilor în domeniilor businessului şi administrării afacerilor și managementului resurselor umane.

Stagiile de practică pentru masteranzi facilitează formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei referitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional.

Stagiile de practică reprezintă un element esenţial în cadrul socializării profesionale a masteranzilor și sunt partea integrantă obligatorie a procesului educațional și se realizează în scopul aprofundării cunoștințelor teoretice acumulate de către masteranzi pe parcursul anului (anilor) de studii și formării competenților stabilite prin Cadrul Național al Califcărilor pe domenii de formare profesională.

Practica de specialitate are drept scop formarea competențelor profesionale ale personalității integre și competențe profesionale în domeniilor Administrării Afacerilor și Managementului Resurselor Umane în diferitele sectoare a economiei pentru a corespunde cerinfelor actuale și de perspectivă a pieței muncii locale și internaționale.

Pentru masteranzii Facultății Științe Economice, program de master: Administrarea Afacerilor, Ciclul II, Managementul Resurselor Umane, Ciclul II, practica de specialitate se incheie cu susținerea Raportului privind practica de specialitate.