Курс по математике для 5-9 классов.Охватывает основные главы математики.

Geografia fizică studiază învelişul geografic în cadrul căruia are loc interacţiunea dintre litosferă,atmosferă, biosferă şi hidrosferă. Explică cauzele fenomenelor şi proceselor naturii şi legităţile dezvoltării lor.

 Un curs interesant 

Acest curs este destinat cursantilor si studentilor care studiaza Modulul Psihopedagogic sau sunt inscrisi in programele de recalificare. Cursul include materiale didactice pentru parcurgerea acestui curs precum si diferite sarcini si activitati

Contabilitatea   instituţiilor  publice  înregistrează,   prelucrează   şi  stu­diază date referitoare  la redistribuirea venitului  naţional,  care se realizează prin intermediul bugetului  public naţional,  sub forma sumelor cheltuite  de la bugetele   de  toate  nivelurile  pentru   satisfacerea  nevoilor   social-culturale, învăţământ,   ocrotirea   sănătăţii,   întreţinerea   aparatului   de  stat,  apărarea ţării  etc.