Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOATE

R

Recunoaștere internațională

Metodologii și proceduri pentru a înțelege calificările din alte țări și a stabili comparabilitatea în vederea studiilor ulterioare sau a angajării în câmpul muncii.
O certificare formală efectuată de către o autoritate competentă a unei calificări educaționale obținute peste hotare în vederea accesului la studii ulterioare și/sau la activități de angajare în câmpul muncii.


Registru național

Un document unde sunt enumerate programele/instituțiile/calificările/profesiile official recunoscute de stat la nivel național.


S

Suplimentul la diplomă

Suplimentul la diplomă este o anexă la titlul/calificarea oficială menit să asigure o descriere, natura, nivelul, contextul și statutul studiilor ce au fost definitivate cu succes de către deținătorul titlului/calificării. Suplimentul se bazează pe modelul elaborat de Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO/CEPES.
Facilitează transparența internațională și recunoașterea academică profesională a calificării.


T

Teză

Un raport formal prezentat  în scris, ce se bazează pe cercetare/studiu/lucru în proiect efectuată în mod independent și care este necesară pentru conferirea unui titlu de calificare (în general titlu pentru ciclul unu, doi sau trei).
Se întâlnește și denumirea de disertație.


Titluri protejate

Anumite titluri profesionale sunt protejate în mod legal și sunt obținute de persoane ce au fost instruite în mod special, confirmate de organisme profesionale relevante.


Transcriere

Un document oficial în care este prezentat un sumar complet al înregistrărilor academice (notelor de la examene) ale studentului, ce conduc la calificarea conferită de instituția de învățământ.


Tuning

Ajustarea Structurilor Educaționale din Europa (Tuning Educational Structures in Europe) este un proiect realizat de universități, al cărui scop constă în a oferi o abordare de implementare a procesului Bologna la nivel de instituții de învățământ superior și la nivel de discipline de studii. Abordarea Tuning include o metodologie de (re-)proiectare, elaborare, implementare și evaluare a programelor de studii pentru fiecare ciclu Bologna. Termenul “Tuning” semnifică conceptul că universitățile nu intenționează să unifice sau să armonizeze programele lor de calificare într-un set prescris de curricula Europene, dar mai degrabă caută puntce de convergență și înțelegere reciprocă bazate pe diversitate și autonomie.Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOATE