Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

E

ECTS

ECTS este un sistem centrat pe student pentru aculumarea și transferul de credite bazat pe transparența finalităților și a proceselor de studii.
Scopul ECTS constă în facilitarea planificării, furnizării, evaluării, recunoașterii și validării calificărilor și a proceselor de învățare, precum și a mobilității studenților.
ECTS este utilizat pe larg în învățământul superior și poate fi aplicat în alte activități de învățare pe tot parcursul vieții.


Europe

Europa/European se referă la acele țări care au sunt semnatare ale declarației Bologna, iar termenul ‘national’ este utilizat pentru a descrie contextele din cadrul fiecărei dintre aceste țări sau sisteme educaționale.