Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

I

Instituție academică

Universitate sau altă instituție de învățământ superior care confer titluri, diplome, certificate sau credite la nivelul terțiar.


Instituție de învățământ superior

Entitate educaţională care efectuează activităţi de învăţământ superior, bazate pe programe de studii aprobate legal. Instituţiile de învăţământ superior se pot deosebi după dimensiune, calitate, localizare, resurse, numărul de profesori şi de studenţi, etc.


Î

Învățare centrată pe profesor

Transmiterea informației de la un expert ce posedă cunoștințe aprofundate în domeniu (profesor) către un recipient relativ pasiv (student/învățăcel) sau consumator.


Învățare centrată pe student

Abordare sau sistem ce stă la baza proiectării programelor de studii, ce se axează pe rezultatele obținute de studenți, corelează diferite priorități ale studenților și este în corespundere cu un volum rezonabil de muncă depus de studenți pentru realizarea finalităților de studii. Studenții sunt implicați plenar în alegerea conținuturilor, modului, ritmului și locului de învățare.