Imaginea reprezentativă a cursului Traducerea consecutivă din limba română/rusă în limba franceză a textului publicistic
Anul III

      Cursul Traducerea consecutivă din limba română/rusă în limba franceză a textului publicistic este destinat studenţilor ciclului I Licență, sem.5, de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare, avînd 120 ore academice . Limba engleză şi limba franceză, având menirea de a-i iniția în arta traducerii consecutive și de a exploata și  a valida competențele gnoseologice și praxiologice preliminare asigurate de disciplinele socio-umane și de specializare prevăzute de programul de studii pentru semestrele anterioare.

       Cursul are drept scop, prin urmare, dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unui interpret în situaţii de interpretare consecutivă ce ţin de mass-media.

Pentru realizarea finalităților vor fi practicate următoarele forme de organizare a instruirii: curs introductiv, curs tematic curent, curs de sinteză, seminar introductiv, seminar de reluare și dezvoltare, seminar aplicativ, seminar integrativ.

      Strategiile didactice aplicate se vor constitui din metode de comunicare orală și scrisă, metode de problematizare, metode deductive, exercițiul, cercetarea, brainstorming.

      Evaluarea  disciplinei se efectuează atât curent, cât şi la finele semestrului. La anul III, semestrul V, cursul se finalizează cu examen în formă scrisă și orală cu înregistrarea traducerii consecutive.

Imaginea reprezentativă a cursului Traducerea comunitară din/în limba franceză în domeniul medical, social, educațional
Anul III

Cursul Traducerea comunitară din/în limba franceză în domeniul medical, social, educațional este destinat studenţilor de la Ciclul I Licență, domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba franceză.

Imaginea reprezentativă a cursului Traducerea consecutivă din limba maternă în limba franceză a discursului din domeniul turismului
Anul III

 Cursul Traducerea consecutivă din limba maternă în limba franceză a discrusului din domeniul turistic este destinat studenţilor ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba franceză, având menirea de a-i iniția în arta traducerii consecutive și de a exploata și a valida competențele asigurate de disciplinele socio-umane și de specializare prevăzute de programul de studii pentru semestrele anterioare.

Imaginea reprezentativă a cursului Traducerea textelor de specialitate din limba franceză în limba română/rusă
Anul III

Disciplina Traducerea textelor de specialitate din limba franceză în limba română/rusă se adresează studenților anului III de la Ciclul I Licență, specialitateaTraducere și interpretare. Limba  engleză și franceză.

Imaginea reprezentativă a cursului Pragmatica textului literar englez
Anul III

i evaluarea tehnicilor de folosire a mijloacelor de caracterizare a personajelor etc. De asemenea disciplina menţionată vizează interpretarea socio-culturală a textelor propuse pentru analiză, precum determinarea intertextualităţii acestora. 

Imaginea reprezentativă a cursului Semiotica textului literar englez
Anul III

Această disciplină se bazează pe conceptele fundamentale ale semioticii contemporane și constă în aplicarea abordării semiotice la analiza unui text ca un fenomen lingvistic și cultural. Scopul acestui curs este de a dezvolta abilitățile de comunicare la nivel avansat în citirea textelor literare și a articolelor publicistice în limba engleză, abilități de scriere a eseurilor analitice. Cursul de semiotică presupune dezvoltarea continuă a vocabularului activ și îmbogățirea vocabularului tematic al studenților.