Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

D

Descriptori

Afirmații generice ce reprezintă linii directoare pentru finalitățile de studii pentru o calificare. Descriptorii asigură puncte clare de referință ce descriu finalitățile principale ale unei calificări, precum este definit în Cadrele Naționale, și stabilesc clar natura schimbării dintre nivele.


Descriptori de calificare

Afirmații generice ale rezultatelor de învățare. Descriptorii sunt puncte clare de referință ce descriu finalitățile principale ale unei calificări deseori cu referință la nivelele naționale.


Descriptori de nivel (ciclu)

Afirmații generice prin care se descriu caracteristicile și contextul de învățare, ce se așteaptă la fiecare nivel în raport cu care se compară/revizuie finalitățile de studii și criteriile de evaluare.


Descriptori Dublin

Descriptorii Dublin sunt afirmații foarte generale despre așteptările referitoare la rezultatele și competențele asociate cu titlurile ce reprezintă definitivarea unui ciclu Bologna. Descriptori generali de nivel au fost elaborați pentru: ciclul scurt din cadrul ciclului unu, ciclul unu/licență, ciclul doi/masterat, ciclul trei/doctorat.
Descriptorii constau dintr-un set de clasificări/criterii, parafrazați în termeni de nivele de competențe, care permit să se facă distincție într-un mod general și larg între diferite cicluri.
Au fost stabilite următoarele cinci seturi de clasificări/criterii.

  • Acumularea de cunoștințe și dezvoltarea de înțelegeri;
  • Aplicarea cunoștințelor și înțelegerilor;
  • Efectuarea raționamentelor și deciziilor pe bază de argumente;
  • Comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor;
  • Capacitatea de a continua procesul de învățare.

Descriptorii Dublin au foat elaborați de un grup internațional de experți, care și-au luat numele de Inițiativa Comună de Calitate (Joint Quality Initiative - JQI). Activitățile JQI și Tuning se consideră reciproc complementare.


Disertație

Un text formal prezentat în scris bazat pe cercetare independentă/lucru în proiect, necesar pentru conferirea unui titlu (în general titlu de ciclu unu, doi sau trei). Poate fi denumit și teză.