This course aims at introducing students into the study of Intercultural Conflict Management that is mostly based on the Intercultural communication and analysis of the common and diverse ways of peoples' behaving among cultures and the verbal interaction in common situations via the English language. Intercultural communication may also imply translation from one language into another, mainly from English into Romanian and Russian, or from Romanian into Russian and vice versa. 

Intercultural conflicts may appear as a result of an incorrect interaction either on the verbal or non-verbal level and the role of the translator or the mediator is to help the 2 people or the 2 parts that participate in an intercultural dialogue to interact successfully, using the correct expressions in an adequate context. 

Scopul cursului constă în identificarea şi analiza particularităţilor specifice ale textelor de afaceri şi a dificultăţilor de traducere a acestora din franceză şi engleză în română şi viceversa. 

Cursul va avea un caracter practic şi va veni în ajutorul masteranzilor ca traducători de texte specializate. 

Obiective:

  • a delimita evoluţia termenilor economici şi juridico-economici în plan diacronic
  • a releva particularităţile lexico-semantice ale termenilor economici, a analiza aspectele lor gramaticale
  • a cerceta procedeele şi tehnicile de traducere a textelor economice din franceză şi engleză în română şi viceversa
  • a face analize contrastive ale textelor economice în cele trei limbi şi a constitui glosare de termeni specializaţi și/sau fișe terminologice ș.a.

Cursul va avea un caracter practic şi va veni în ajutorul masteranzilor ca traducători de texte specializate. 

Le cours est destine a elargir et approfondir les competences en communication des etudiants, apres la licence (communication orale, ecrite) par d'autres  types de communication, deja assimiles au master 1 comme la communication verbale, nonverbale, paraverbale de la semiotique  ou les technologies de communication. Cela presuppose les grands medias de masse (TV, radio, presse, cinema, Internet, Publicite)  avec insertion dans leur histoire  et leurs fonctions, sans eviter l'apparition des reseaux sociaux contemporains. Un accent fort merite la reconnaissance et le combat contre les fake news. L'interculturel permet de comprendre le role du symbole dans ces divers types de communication mediatique. 

Disciplina Managementul conflictelor interculturale este una de specialitate în cadrul pachetului curricular inclus în Programul de master Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri  (MP) şi este adaptată la profilul studentului a.I, semestrul II de studii. Prin predarea acestei discipline, se contribuie la formarea unei competenţe interculturale şi manageriale complexe cu varii posibilităţi pentru absolvenţi de a se angaja în câmpul muncii în calitate de consilier în comunicare multilingvă, specialist în managementul intercultural sau de mediator în domeniul de afaceri.