Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Următorul)
  TOATE

M

Metode de evaluare

Un diapason de metode utilizate pentru a evalua rezultatele studenților într-un curs/modul. Aceste metode includ examinări oral sau în scris, lucrări practice și de laborator, proiecte, portofolii. Evaluările pot fi utilizate pentru aprecierea progresului studenților și îmbunătățiera performanțelor (evaluare formativă) sau pentru ca instituția să judece dacă studenții au realizat finalitățile de studii ale cursului/modulului (evaluare sumativă).


Modul

Termenul modul are diferite semnificații în diferite țări. În unele țări termenul modul semnifică un curs, în altele – un grup de cursuri. În alte țări cursurile sunt constituite dintr-un număr de module. În Tuning modulul este definit ca un curs sau o combinație de cursuri într-un sistem în care fiecare curs are același număr de credite sau multiplul acestui număr.


N

Nivele

Nivelele sunt o serie de etape secvențiale ce trebuie parcurse de învățăcel (în cadrul unui process continuu de dezvoltare) exprimate în termeni a unui spectru de rezultate generice în cadrul unui program de studii. Nivelele pot să reflecte de asemenea finalitățile așteptate ale unui program de calificare în termeni de descriptori de nivel ai ciclului.


O

Opțional

Curs ce poate fi studiat ca parte a programului de studii, dar nu este obligatoriu pentru toți studenții.


Organizație de acreditare

O autoritate competentă împuternicită legal să acrediteze o instituție, program sau modul/curs de studii în contextual unui sistem național de învățământ.


P

Persoană ce învață

Orice persoană care acumulează noi cunoștințe, comportamente, deprinderi, valori sau înțelegeri, ce pot implica sintetizarea diferitelor tipuri de informații.


Profesii reglementate

Profesii, accesul la care sau practicarea cărora într-o țară membru UE este condiționată de deținerea unor calificări profesionale stabilite prin lege sau regulamente administrative.


Profilul calificării

Profilul calificării descrie caracteristicile unui program de studii sau calificări în termeni de finalități de studii și competențe, în conformitate cu un format stabilit.


Program de calificare

Un set de componente educaționale coerente, bazate pe finalități de studii, ce sunt recunoscute pentru conferirea unei calificări specifice prin acumularea unui număr anumit de credite și dezvoltarea unor competențe specificate.


Puncte de referință

Indicatori non-prescriptivi care sprijină articularea calificarilor, finalităților de studii și a conceptelor aferente.  
Sursă: Grupul de lucru Bologna în domeniul Cadrelor calificărilor, 2005Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Următorul)
  TOATE