Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

P

Persoană ce învață

Orice persoană care acumulează noi cunoștințe, comportamente, deprinderi, valori sau înțelegeri, ce pot implica sintetizarea diferitelor tipuri de informații.


Profesii reglementate

Profesii, accesul la care sau practicarea cărora într-o țară membru UE este condiționată de deținerea unor calificări profesionale stabilite prin lege sau regulamente administrative.


Profilul calificării

Profilul calificării descrie caracteristicile unui program de studii sau calificări în termeni de finalități de studii și competențe, în conformitate cu un format stabilit.


Program de calificare

Un set de componente educaționale coerente, bazate pe finalități de studii, ce sunt recunoscute pentru conferirea unei calificări specifice prin acumularea unui număr anumit de credite și dezvoltarea unor competențe specificate.


Puncte de referință

Indicatori non-prescriptivi care sprijină articularea calificarilor, finalităților de studii și a conceptelor aferente.  
Sursă: Grupul de lucru Bologna în domeniul Cadrelor calificărilor, 2005