formare de formatori

Cursul de Traducere simultană din limba română în limba franceză servește drept suport conceptual masteranzilor de la specialitatea Traducere și interpretare de conferință care îi va familiariza cu terminologia utilizată atât în literatura de specialitate, cât și în viața profesională. Cursul are drept scop consolidarea tehnicilor de interpretare simultană prin aplicarea unor principii deja confirmate de practica profesională pe care fiecare masterand le poate adapta în funcție de propria pregătire. Faza de percepție, reținere și reexprimare, ascultarea activă sunt studiate în cadrul cursului dintr-o perspectivă metodologică ce îmbină trei etape – interpretarea ca activitate umană multilaterală, factorii și variabilele ce intervin în desfășurarea acestei activități, autoevaluarea asupra performanței personale din partea masteranzilor în situațiile de interpretare simulată. Obiectivul principal va fi însă axat pe interpretarea simultană (în cabină) a diferitor tipuri de discursuri, conferinţe, secvenţe video şi audio. În semestrul III masteranzii vor fi familiarizați cu particularitățile lingvistice, pragmatico-semantice ale diferitor tipuri de discursși vor traduce simultan diverse discursuri din domeniile: industria alimentară, sănătate publică și sport. 

Seminare prevăzute pentru cursul fundamental Terminologia, destinat studenților anului II, ciclului II Masterat de la domeniul general de studii 023 Filologie, specialitatea Traducere și interpretare de conferințe și va fi predat în limba română/rusă.

Cursul fundamental Terminologia este destinat studenților anului II, ciclului II Masterat de la domeniul general de studii 023 Filologie, specialitatea Traducere și interpretare de conferințe și va fi predat în limba română.

Cursul Terminologia prevede familiarizarea masteranzilor cu starea actuală a terminologiei, cu problemele, conceptele, termenii utilizaţi în domeniu. Studenţii au posibilitatea să cunoască istoricul devenirii şi stabilirii terminologiei ca ştiinţă, metodele şi procedeele de activitate terminologică, descrierea conceptelor şi sistemelor conceptuale, definiţiile/explicaţiile terminologice; termenii şi sistemele terminologice, formarea termenilor; fişa terminologică; tipurile de documente utilizate în terminologie; bazele şi băncile de date terminologice; tendinţe actuale în terminologie.

Cursul Terminologia este deosebit de util în activitatea practică a traducătorilor şi interpreţilor, precum şi în învăţarea limbilor străine.

Cursul Traducerea simultană din limba română/rusă în limba engleză este destinat studenților anului II, ciclului II Masterat și va fi predat în limba engleză în semestrul III.

Cursul de traducere simultană din limba română/rusă în limba englezăservește drept suport conceptual masteranzilor de la specialitatea Traducere și interpretare de conferință care îi va familiariza cu terminologia utilizată atât în literatura de specialitate cât și în viața profesională. 

      Cursul Multilingvism, multiculturalism: politici lingvisitce este destinat masteranzilor anului II, ciclului II Masterat de la domeniul general de studii 023 Filologie, specialitatea Traducere și interpretare de conferințe și va fi predat în limba engleză în semestrul III.

Acest curs vizează subiecte ce ilustrează importanţa cunoaşterii politicii şi planificării lingvisitce în special a politicii lingvistice a Uniunii Europene, îndeosebi astăzi, când Republica Moldova tinde spre intergarea europeană. Uniunea Eurpeană este fondată pe principiul "unitate în diversitate": diversitatea culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor. Respectul pentru diversitatea lingvistică este o valoare fundamentală a Uniunii Europene.

      Scopul cursului este de a-i iniţia pe masteranzi în analiza politicilor lingvistice statale, legislaţiilor lingvistice, diferitor tipuri de politici lingvistice, ameliorarea spiritului critic, obţinerea competenţelor de integrare şi socializare. În ansamblu cursul urmăreşte respectarea mijloacelor de a observa, de a interpreta şi de a gestiona realitatea diversităţilor lingvistice; familiarizarea masteranzilor cu exigenţele metodologice în abordarea funcţionării efective a limbilor în contextul sociocultural.

 studierea raporturilor dintre literatura tradusă şi alte componente ale polisistemului literar (textele-sursă, contextul literaturii și culturii originale, variantele, limbele intermediare etc.) în vederea argumentării necesităţii realizării unor studii comparatiste avînd la bază literatura tradusă.

Cursul Traducerea simultană din limba română în limba franceză servește drept suport conceptual masteranzilor anului II, semestrul III, de la programul de master Traducere și interpretare de conferință care îi va familiariza cu terminologia utilizată atât în literatura de specialitate cât și în viața profesională. Cursul are drept scop învățarea unor tehnici de interpretare prin aplicarea unor principii deja confirmate de practica profesională, pe care fiecare masterand le poate adapta în funcție de propria pregătire. Faza de percepție, reținere și reexprimare, ascultarea activă, luarea de notițe sunt studiate în cadrul cursului dintr-o perspectivă metodologică ce îmbină trei etape – interpretarea ca activitate umană multilaterală, factorii și variabilele ce intervin în desfășurarea acestei activități, autoevaluarea asupra performanței personale din partea masteranzilor în situațiile de interpretare simulate. Obiectivul principal va fi însă axat pe traducerea diferitelor tipuri de discursuri (discursuri, conferinţe, secvenţe video şi audio) pe baza cărora vor fi efectuate traduceri simultane.