Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Următorul)
  TOATE

D

Disertație

Un text formal prezentat în scris bazat pe cercetare independentă/lucru în proiect, necesar pentru conferirea unui titlu (în general titlu de ciclu unu, doi sau trei). Poate fi denumit și teză.


E

ECTS

ECTS este un sistem centrat pe student pentru aculumarea și transferul de credite bazat pe transparența finalităților și a proceselor de studii.
Scopul ECTS constă în facilitarea planificării, furnizării, evaluării, recunoașterii și validării calificărilor și a proceselor de învățare, precum și a mobilității studenților.
ECTS este utilizat pe larg în învățământul superior și poate fi aplicat în alte activități de învățare pe tot parcursul vieții.


Europe

Europa/European se referă la acele țări care au sunt semnatare ale declarației Bologna, iar termenul ‘national’ este utilizat pentru a descrie contextele din cadrul fiecărei dintre aceste țări sau sisteme educaționale.

F

Finalități de studii

O finalitate de studii poate fi descrisă ca o afirmație a ceea ce se așteaptă ca un învățăcel să cunoască, să înțeleagă și să fie în stare să demonstreze după definitivarea unui process de învățare. Finalitățile de studii sunt exprimate în termeni de nivele de competențe ce trebuie dezvoltate de către învățăcel. Ele corelează cu descriptorii de nivel din cadrele naționale ale calificărilor național și European.
A se vedea de asemenea: Finalități de studii la nivel de program


Finalități la nivel de program

Un set coerent de circa 15 - 20 afirmații prin cere se exprimă ceea ce un student trebuie să cunoască, să înțeleagă și să fie în stare facă după definitivarea cu succes a unui program de calificare.


I

Instituție academică

Universitate sau altă instituție de învățământ superior care confer titluri, diplome, certificate sau credite la nivelul terțiar.


Instituție de învățământ superior

Entitate educaţională care efectuează activităţi de învăţământ superior, bazate pe programe de studii aprobate legal. Instituţiile de învăţământ superior se pot deosebi după dimensiune, calitate, localizare, resurse, numărul de profesori şi de studenţi, etc.


Î

Învățare centrată pe profesor

Transmiterea informației de la un expert ce posedă cunoștințe aprofundate în domeniu (profesor) către un recipient relativ pasiv (student/învățăcel) sau consumator.


Învățare centrată pe student

Abordare sau sistem ce stă la baza proiectării programelor de studii, ce se axează pe rezultatele obținute de studenți, corelează diferite priorități ale studenților și este în corespundere cu un volum rezonabil de muncă depus de studenți pentru realizarea finalităților de studii. Studenții sunt implicați plenar în alegerea conținuturilor, modului, ritmului și locului de învățare.


M

Măiestrie

Măiestria/iscusința/priceperea/dibăcia este o capacitate dezvoltată/învățată de a realiza rezultate predeterminate deseori cu o energie minimă și într-un timp minimum. Iscusința/măiestria deseori este clasificată ca generală/generică și specifică unui domeniu anume.Pagina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Următorul)
  TOATE