Cursul Evoluţia teoriei şi  metodologiei în traducere este destinat studenților anului I, ciclului II Masterat de la domeniul general de studii 023 Filologie, specialitatea Traducere și interpretare de conferințe și va fi predat în limba română.

Cursul Traducerea simultană și consecutivă din limba engleză în limba română/rusă este destinat studenților anului I, ciclului II Masterat și va fi predat în limba engleză în semestrul I.

Acest curs practic are drept scop învățarea unor tehnici de interpretare (consecutivă și simultană) prin aplicarea unor principii deja confirmate de practica profesională, pe care fiecare masterand le poate adapta în funcție de propria pregătire. 

Cunoaşterea desăvârşită a limbii materne şi a limbii ţintă, precum şi specializarea traducătorului într-un anumit domeniu, nu sunt suficiente pentru a face faţă actualelor cerinţe de traducere scrisă a textelor specializate şi a textelor oficiale. Prin urmare, traducătorul trebuie să folosească profesionist tehnologiile informaţionale moderne în activitatea de traducere şi redactare.                                                                                                                     

Cursul de „Metode şi procedee de traducere asistată de calculator” este destinat pentru studenţii anului I de la ciclul II Masterat, domeniul general de studii 023 Filologie, specialitatea Traducere şi interpretare de conferinţe şi este prevăzut pentru a forma şi consolida competenţele unui viitor traducător. La baza cursului se află succesiunea activităţilor calificate pentru realizarea traducerii şi livrarea ulterioară a acesteea. La fiecare etapă, traducătorul utilizează programe şi softuri specifice ce simplifică procesul de lucru şi sporesc calitatea serviciilor de traducere.

Cursul Traducerea scrisă şi revizuirea textelor specializate vizează formarea deprinderilor şi know-how-ului în domeniul traducerii. Cursul are un caracter aplicativ, accentul punându-se pe învăţarea tehnicilor şi strategiilor necesare pentru soluţionarea problemelor de traducere, inclusiv cercetarea terminologică şi gestionarea surselor de informare, evaluarea calităţii textelor ţintă şi revizuirea acestora.

      Acest curs este destinat  masteranzilor de la anul I, specialitatea  Traducere și interpretare de conferință   Cursul are drept scop familiarizarea masteranzilor cu terminologia utilizată atât în literatura de specialitate cât și în viața profesională, învățarea unor tehnici de interpretare prin aplicarea unor principii deja confirmate de practica profesională, pe care fiecare masterand le poate adapta în funcție de propria pregătire. 

      În semestrul I masteranzii vor fi familiarizați cu particularitățile lingvistice, pragmatico-semantice ale discursului economic și vor traduce simultan diverse discursuri economice din domeniile: sistemul bancar, bursa de valori, asigurările, contabilitatea, dreptul comercial, globalizarea, dezvoltarea economică, etc.

 

Acest curs practic servește drept suport conceptual masteranzilor de la specialitatea Traducere și interpretare de conferință care îi va familiariza cu terminologia utilizată atât în literatura de specialitate, cât și în viața profesională. Cursul are drept scop învățarea unor tehnici de interpretare consecutivă, prin aplicarea unor principii deja confirmate de practica profesională, pe care fiecare masterand le poate adapta în funcție de propria pregătire. Faza de percepție, reținere și reexprimare, ascultarea activă sunt studiate în cadrul cursului dintr-o perspectivă metodologică ce îmbină trei etape – interpretarea ca activitate umană multilaterală, factorii și variabilele ce intervin în desfășurarea acestei activități, autoevaluarea asupra performanței personale din partea masteranzilor în situațiile de interpretare consecutivă.