În condiţiile aderării învăţământului naţional la spaţiul educaţional european, predarea-învățarea limbilor străine se bazează pe reperele fundamentale ale politicii lingvistice cuprinse în documentele relevante ale Instituțiilor Europene.

Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba străină ale studenţilor nefilologi presupune interacţiunea mai multor componente dintre care: curriculum-ul, motivaţia, factorii psihologici, dimensiunea lingvistică, dimensiunea metodologică, motivaţia socială, competenţa lingvistică şi competenţa profesională / pragmatică.

Scopul predării-învăţării lexicului de specialitate în cadrul seminariilor are menirea de a înlesni documentarea şi comunicarea studenţilor, aceasta conducându-i în demersul cognitiv al profesiei, în tipurile de seme specifice demersului cognitiv – cele de cunoaştere ostensivă sau de cunoaştere discursivă.